Klimop: onafhankelijke Freinetbasisschool Oostkamp

Blijf ontdekken

Een gewone school, maar toch helemaal anders.
Ontdekkend leren vanuit de leefwereld van je kind.

Elke dag een nieuw verhaal: samen geschreven, vormgegeven en gepubliceerd.

 

8:00

Het onthaal op Klimop

We vinden het belangrijk dat niet alleen het kind naar school komt maar ook zijn verhalen. Daarmee willen we graag aan de slag. Ouders zijn dan ook meer dan welkom om dat te verhelderen. Vooral net voor of na schooltijd worden er veel nieuwtjes uitgewisseld. Een plezante ontmoeting in de klas, in de schapenstal of op de speelplaats…

8:40

De kring als vertrekpunt van de klaspraktijk

De kinderen kunnen ‘s morgens in de kring hun verhaal kwijt, tonen een voorwerp of tekening, lezen een (zelfgeschreven) tekst, vertellen over het nieuws,... Vanuit deze verhalen zoeken de kinderen samen met de leerkracht hoe die aanleiding kunnen zijn tot projecten, onderzoek, teksten, rekenverhalen, taalactiviteiten, creamomenten. Doorheen de jaren op Klimop ontwikkelen de kinderen een actieve luister- en spreekhouding in de kring. Ze worden ook geleidelijk aan voorbereid om de praatronde zelfstandig te leiden. Zo krijgen de kinderen de verantwoordelijkheid om vanuit eigen belevingen tot leerprocessen te komen.

9:20

Taal en rekenen

Vertrekken vanuit de realiteit, daar gaat ‘t om op Klimop. Ook bij rekenen en taal willen we het zo aanpakken. Naast de methode, die een haalbaar compromis is, willen we zoveel mogelijk levend rekenen en taal binnen de klas halen. De koppeling van techniek en inhoud is van begin af aan belangrijk. De leerstof is veel levendiger en aantrekkelijker als ze vanuit de leefwereld van het kind vertrekt.

10:40

Speeltijd

Doorlopend

(Individuele) Begeleiding bij specifieke problemen

De opvolging van de kinderen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel vlak, vindt bijna dagelijks plaats. Een toets of examen geeft onvoldoende weer wat iemand geleerd heeft en hoeveel iemand ondertussen gegroeid is. Elk kind heeft zijn eigen traject waarbij het totale kind (de evolutie van welbevinden en betrokkenheid) even belangrijk is als kennis. Een goede klasorganisatie en het toepassen van daaraan aangepaste opvolgingsmethoden maken het mogelijk de kinderen heel nauw te observeren en dit op een vlotte manier te registeren.

12:00

Pauze

Samen pauzeren is meestal fijner dan alleen. Bovendien maken pauzes deel uit van een werkdag. Daarom wordt er op Klimop ruim aandacht besteed aan deze klasmomenten. Tijdens de buitentijd respecteert iedereen de vooraf afgebakende speelzones. Afspraken die we als groep nemen zijn veel effectiever dan diegene die opgelegd zijn.

13:10

Projecten en werkstukken

Kinderen hoeven geen wandelende encyclopedieën te worden, maar moeten vooral leren hoe ze de wereld op hun manier het beste kunnen onderzoeken. Ze ervaren die wereld ook niet als opgesplitst in vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer,...) en dat willen we zo houden. Bij de kleuters en de eerste graad worden de projecten eerder klassikaal aangepakt . Naarmate de kinderen ouder worden, regelen ze meer dingen zelf. De freinetmethodiek vertrekt ook vanuit verschillende soorten intelligentie: sociale intelligentie, ruimtelijk inzicht, esthetisch aanvoelen, mentale kracht en motorisch vermogen. Iedereen heeft zijn eigen talenten, die hij of zij op een andere manier kan ontwikkelen.

14:40

Speeltijd

15:30

Een terugblik op de voorbije dag (of week)

Er is gedurende een hele dag samen gewerkt en geleefd. Er zijn prettige en misschien minder prettige dingen gebeurd. Het is dan ook goed om de dag samen op een goede manier af te sluiten. Teksten die gemaakt zijn worden voorgelezen, onderzoekjes worden voorgesteld, toneeltjes gespeeld, tekeningen geëxposeerd, afspraken die belangrijk zijn voor de volgende dag worden gemaakt,... Je leert het meest door betrokken te zijn bij het project, door zelf iets in handen te nemen.

Succes stimuleert. Appreciatie voor het proces dat jij hebt doorgemaakt, zorgt ervoor dat je zin hebt om nog eens die leerervaring aan te gaan. Daarom zetten we om de 14 dagen de hele school samen: een forum vindt dan plaats in de arena, op een verdiep of ergens anders op het domein.

16:00

Einde van de dag

Lijkt dat iets voor jullie?

Maak een afspraak voor een persoonlijke rondleiding.

Mail onze coördinator Klaas

Samen school maken, want iedereen wil toch graag een goede school voor zijn kinderen.

Samen school maken start door de ouders een welkom gevoel te geven. Ouders stoppen bij Klimop niet aan de schoolpoort maar zijn voor en na de lessen welkom in de klassen. Op die manier ontstaan er informele gesprekken met de leerkracht en andere ouders. Zo weten jullie altijd wat er gebeurt in de klas.

Vanuit de visie van freinetonderwijs nemen ouders een belangrijke plaats in. De school betrekt daarom de ouders zeer nauw bij het schoolleven, verder dan alleen de zorg voor het eigen kind. Er zijn veel mogelijkheden om als ouder actief deel te nemen aan het schoolleven, en dit op verschillende niveaus.

In de praktijk is dat soms een beetje puzzelen. Niet iedereen kan evenveel tijd vrijmaken, maar als iedereen een steentje bijdraagt kunnen we zo bouwen aan een goede school. Eentje waar er begrip is voor ieders talenten én mening. Zo maken we echt samen school.

Op klasniveau

 • Klasoverleg bijwonen
 • Ateliers mee begeleiden
 • Voeren naar zwemmen en sporten
 • Helpen als leesouder
 • Meegaan op uitstap
 • Je talenten tonen als rolmodel (bijv. schrijnwerk, robots maken, fotografie,...)
 • En nog zo veel meer…

Op schoolniveau

 • Schooloverleg bijwonen
 • Praktische klussen
 • Thema-avonden
 • Het schoolfeest en andere activiteiten
 • Meedenken in een werkgroep
 • En nog zo veel meer…

Klaar voor het middelbaar?

Is er wel genoeg structuur? Krijgen ze wel de juiste vakken? Kunnen ze terecht in het secundair onderwijs?

Freinetonderwijs heeft wel degelijk structuur. Er is een dagindeling, afspraken en regels. Deze worden soms geïnstalleerd door de school of leerkracht, maar liefst in samenspraak met ouders en kinderen. Zo worden deze structuren gedragen en dus beter nageleefd.

Alle traditionele leergebieden komen aan bod in projecten en werkstukken. We bekijken dit vakoverschrijdend en laten de kinderen zelf onderzoeken hoe het in elkaar zit. Daarbij focussen we vooral op samenwerken, info opzoeken en verwerken en ideeën presenteren. Zaken die erg belangrijk zijn in een verdere schoolcarrière.

Klimop heeft dezelfde eindtermen als andere scholen en krijgt zoals iedereen de inspectie over de vloer. Tieners kunnen vanuit een freinetschool gewoon doorstromen naar traditioneel secundair onderwijs, 20 generaties Klimopalumni zijn daar het bewijs van.

Genoeg gelezen, tijd om te ontdekken!
Contacteer onze coördinator voor een persoonlijke rondleiding.

Mail Klaas

Freinetschool Klimop
Fabiolalaan 2
8020 Oostkamp

050 39 69 79
info@klimop.info